Követelmények

A követelmények, számonkérések, és pótlások tekintetében a tantárgyi adatlap a mérvadó.

A programozás alapjai 2. (VIIIAA03)

A követelmények legfontosabb elemei:

A tantárgy követelményrendszere sok tekintetben hasonlít a tárgyat megalapozó A programozás alapjai 1. (VIEEAA00) című tantárgy követelményrendszeréhez. A fő eltérés abból adódik, hogy ebben a félévben nincs táblagyakorlat, azaz a tárgy 2+0+2 óraszámmal megy. A tárgy 6 kredites, elvégzése jelentős (180 óra) munkabefektetést igényel, melyből legalább 120 órát felkészülésre kell fordítani.

 • Jelenlét: Az előadásokon és a laborgyakorlatokon a részvétel kötelező. Az órákról való hiányzást a BME TVSZ rendelkezései szerint ellenőrizzük az egyes óratípusokon külön-külön. Óratípusonként maximum 30% hiányzás a megengedett, ami 4 alkalmat jelent.
 • Szintfelmérés eszközei:
  1. A laborgyakorlatokra való készülést ún. ellenőrző feladatokkal segítjük. A feladatok megoldását a laborgyakorlat előtt, megadott határidőig a feladatbeadó portálra kell feltölteni.
  2. A felkészülés eredményességét a laborgyakorlaton íratott ellenőrző dolgozatokkal (beugró) ellenőrizzük.
  3. A laborfeladatok elvégzésével elért tudásszintet a megoldott feladatok ellenőrzésével mérjük. Ezért a megoldott feladatokat fel kell tölteni a feladatbeadó portálra.

  A fentiekkel minden laborgyakorlathoz kapcsolódóan 1+1+1=3 pont szerezhető. A félév során összesen 11 laboralkalommal végzünk szintfelmérést. Így összesen 11x3=33 pont szerezhető. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele, hogy a szintfelmérő értékelésekkel szerzett pontok elérjék a félév során megszerezhető pontszámok 2/3-át, azaz 22-t.

 • Részteljesítmény értékelések:
  1. A meghirdetett ütemterv szerinti 3 alkalommal rövid (15-20 perces) ún. beszámoló dolgozatot (kZH) iratunk a laborgyakorlatokon. A 3 beszámoló dolgozat közül a két legnagyobb pontszámú dolgozatot vesszük figyelembe. Ezek pontszáma külön-külön el kell, hogy érje a megszerezhető pontszám 40%-át, azaz 4 pontot.
  2. Minden hallgatónak egy egyéni nagy házi feladatot kell megoldania, önálló munkával. A nagy házi feladatot a 6. héten adjuk ki és legkésőbb a 13. héten kell a tárgyhoz tartozó beadó rendszerben elektronikusan beadni, majd a laborvezetőknek személyesen működés közben bemutatni. A HF követelményeiről bővebben itt olvashat: NHF. A házi feladat értékelése 40 pontos skálán történik, melyből legalább 16 pontot el kell érni a félév sikeres teljesítéséhez. Az értékelés főbb szempontjait itt tekintheti meg. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez elsősorban a laborvezetők számára készített segédlet, ami az irányelveket jelöli ki. Feladattól függően a laborvezetők ettől kis mértékben eltérhetnek.
   A házi feladatok elkészítéséhez három részhatáridőt (NHF1-NHF3) és egy véghatáridőt(NHF4) rendelünk. A határidők pontos betartásával összesen 1+1+2+2=6 EXTRA pont szerezhető, ami a félévközi jegyet pozitívan befolyásolhatja, ha az egyéb feltételek teljesülnek.
 • Fontos kiemelni, hogy a szintfelmérők és a beszámoló dolgozatok (kZH) nem pótolhatók. A pótlást az helyettesíti, hogy csak 2/3 mértékben vesszük azokat figyelembe.
 • Összegző értékelés: A félév során az órarendben ütemezett időben és helyen 2 db nagy zárthelyit (nZH) íratunk. Ezek összegzett pontszáma el kell, hogy érje a megszerezhető pontszámok 50%-át, azaz 40 pontot. A rosszabbul sikerült nagy ZH egy alkalommal pótolható vagy javítható. Az új eredmény a régit helyettesíti, akkor is, ha az esetleg rosszabb. A nagy ZH-kra és a pót ZH-ra jelentkezni kell a Neptun rendszerben erre a célra kialakított jelentkeztető kurzus segítségével.
 • A félév során szorgalmi feladatokat (szorgalmik) is adunk, mellyel további 14 EXTRA pont gyűjthető.

A félévközi jegy kiszámításának módja

A szintfelmérő feladatokkal, a két legjobb beszámoló dolgozattal (kZH), a 2 db nagy zárthelyivel, valamint a házi feladattal összesen 173 pont szerezhető. Az EXTRA pontok ezekhez pontokhoz adódnak hozzá, ha az egyéb feltételek (a szintfelmérő feladatok, a beszámoló dolgozatok (kZH) és a nagy zárthelyik minimum feltételei) teljesültek. Az így kialakult végső pontszámot váltjuk át jegyre az alábbi táblázat segítségével:

Pontszám = Szintfelmérők + legjobb_2_kZH_pontszáma + NZH1 + NZH2 + HF + (EXTRA, ha a feltételek teljesültek)

Pontszám Jegy
0-85 1
86-107 2
108-129 3
130-151 4
152-173 5
>173 5

Plágium

A plágiumot szigorúan büntetjük, külön figyelmet fordítunk a házi feladatok és a szorgalmi feladatok ellenőrzésére, figyelj az alábbiakra:

 • Ha internetes kódot használsz fel akárhol, jelöld meg azt kommenttel, hivatkozd be a forrást! Ha a házi feladatban fordul elő, akkor a dokumentációba is írd bele!
 • A fenti szabály alól kivétel a tárgy honlapján szereplő kódok, anyagok.
 • Saját kódodat ne oszd meg senkivel! Ötletelni szabad együtt, meg lehet kérdezni, hogy a tankörtárs hogy csinálja meg az háziját, de konkrétumokat, kódrészleteket ne vegyél át tőle!

Nulladik ZH

Lehetőség van egy ún. nulladik, szintfelmérő zárthelyit írni. Ennek témája a félév teljes tananyaga. A zárthelyin elérhető maximális pontszám 40 pont. Azok számára, akik legalább 28 pontot (70%) elérnek, mentességet ajánlunk a jelenléti követelmények, a szintfelmérő követelmények, valamint a beszámoló dolgozatok (kZH) követelményei alól.

A nulladik zárthelyire jelentkezni kell, pótolni, javítani nem lehet. A jelentkezés egy ellenőrző feladat (részletek az első előadáson) sikeres megoldásával történik. A 0.ZH megírása után a megajánlott kedvezményt nem kötelező elfogadni. Elfogadás esetén a félévre nézve végleges, és az alábbi eredményeket (kedvezményeket) írjuk jóvá:

 • Labor és előadás jelenlét a teljes félévre.
 • Az ellenőrző feladatok és ellenőrző dolgozatok, valamint a laborfeladatok teljesítése a teljes félévre.
 • A kis zárthelyik pontszámát a nulladik szintfelmérő dolgozat eredménye alapján számított kerekített értékkel helyettesítjük. Ha pl. valaki 76%-ra teljesíti a nulladik szintfelmérőt, akkor mindhárom kis ZH-ra 7.6 → 8 pontot kap.
 • A szintfelmérések alapján kapható összesített pontszámot (33p) is hasonlóan a nulladik szintfelmérő eredménye alapján számítjuk ki. Ha pl. valaki 76%-ra teljesíti a nulladik szintfelmérőt, akkor 25.08 → 25 pontot kap.

A többi tárgykövetelményt (a két nagy zárthelyi, nagy házi feladat) ilyenkor is teljesíteni kell.

Utolsó frissítés: 2023-05-28 16.45