11. előadás

Tipp: a diák között lépkedni a J és K billentyúkkel lehet. Szöveges kereséshez ctrl-F használható.

Letöltés

1.

Programozás alapjai II. (11. ea) C++ Adapter és observer terv minta, backtrack algoritmusok Szeberényi Imre, Somogyi Péter BME IIT <szebi@iit.bme.hu> MŰE GYET E M 1 782 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -1 -

2.

Előző óra összefoglalása • STL – szabványos kivételek – tárolók – algoritmusok • Egyszerű példák STL-lel – eseményvezérelt program C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -2 -

3.

Ma • Adapter tervezési minta (ism.) • Korábbi példa továbbfejlesztése – STL tároló használata – STL iterátor használata – Egy tipikus viselkedési minta és megvalósítása • Observer • Visszalépéses algoritmusok (backtrack) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -3 -

4.

std::vektor labor::Array • labor::Array (9. labor, /gen_array_iter3/): – – – – – – – fix méretű (maxsize) van aktuális mérete (siz) van at(), de nyújtja a tömböt (maxsize-ig) nincs operator[] van iterátora (iterator) konstruktorai a konténereknél megszokottak van operator= • std::vector: – minden van, de nem nyújtja a tömböt az at(), de dinamikusan képes növekedni (push_back) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -4 -

5.

Egy lehetséges megvalósítás #1 template <typename T, size_t maxsiz = 6> struct Array : public std::vector<T> { Array(size_t n = 0, const T& value = T()) :std::vector<T>::vector(n, value) {} template <class Iter> Array(Iter first, Iter last) :std::vector<T>::vector(first, last) {} T& at(size_t i) { if (i < maxsiz && i >= std::vector<T>::size()) std::vector<T>::resize(i+1); return std::vector<T>::at(i); } const T& at(size_t i) const { return std::vector<T>::at(i); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -5 -

6.

Egy lehetséges megvalósítás #2 private: T& operator[](size_t i); const T& operator[](size_t i) const { ... }; std::vector minden tagfüggvénye az öröklés révén publikálva, a nem megfelelőeket módosított működéssel megvalósítottuk. Ha nem jó, lehet privát örökléssel is, ekkor minden fv-hez kell interfész. Ekkor a kompatibilitás elveszik! Szóba jöhet még a tartalmazás (delegálás) is. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -6 -

7.

Delegálással (tartalmazással) #1 template <typename T, size_t maxsiz = 6> class Array { std::vector<T> vec; public: Array(size_t n = 0, const T& value = T()) : vec(n, value) {} template <class Iter> Array(Iter first, Iter last) : vec(first, last) {} T& at(size_t i) { if (i < maxsiz && i >= vec.size()) vec.resize(i+1); return vec.at(i); } const T& at(size_t i) const { return vec.at(i); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -7 -

8.

Delegálással (tartalmazással) #2 size_t size() const { return vec.size() }; size_t capacity() const { return vec.capacity() }; ... typedef typename std::vector<T>::iterator itarator; iterator begin(); iterator end(); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -8 -

9.

Apróbb működési különbségek #1 template <typename T, size_t maxsiz = 6> struct Array : public std::vector<T> { Array(size_t n = 0, const T& value = T()) :std::vector<T>::vector(n, value) {} // nagyobb lehet maxsiz-nél // nincs maxsiz-ig lefoglalva // modosítás: Array(size_t n = 0, const T& value = T()) :std::vector<T>::vector(std::min(n,maxsiz), value) { std::vector<T>::reserve(maxsiz); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. -9 -

10.

Apróbb működési különbségek #2 template <typename T, size_t maxsiz = 6> template <class Iter> Array(Iter first, Iter last) :std::vector<T>::vector(first, last) {} // nagyobb lehet maxsiz-nél // nincs maxsiz-ig lefoglalva // modosítás: template <class Iter> Array(Iter first, Iter last) :std::vector<T>::vector(first, last) { if (std::vector<T>::size() > maxsiz) std::vector<T>::resize(maxsiz); else std::vector<T>::reserve(maxsiz); } https://git.ik.bme.hu/Prog2/eloadas_peldak/ea_11 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. vetor2gen_array_adapter 2021.05.03. - 10 -

11.

Működés leírása A statikus modell önmagában nem elegendő cellak[n][m] Obj nev, meret, iter, ittaveg lep lep Ocean Viz C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. Hal Capa kor kor nemEvett lep lep 2021.05.03. - 11 -

12.

Ocean::lep() /// Egy iterációs lépés void Ocean::lep() { iter++; for (int i = 0; i < MaxN; i++) for (int j = 0; j < MaxM; j++) { Koord pos(i,j); cellak[i][j]->lep(pos, *this, iter); // hullák begyűjtése if (cellak[i][j]->is_vege()) replObj(pos, new Viz); } } // Objektum törlése és pointer átírása void Ocean::replObj(Koord& pos, Obj* o) { delete cellak[pos.i][pos.j]; cellak[pos.i][pos.j] = o; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 12 -

13.

Szekvenciadiagram Koord pos(i,j); cellak[i][j]->lep(pos, *this, iter); if (cellak[i][j]->is_vege()) replObj(pos, new Viz); Objektumok közötti üzenetváltások időbeli lefolyását szemlélteti. sd lépés_ocean Client Idő atlanti : Ocean lep() cella : Hal <<create>> pos : Koord lep(pos, atlanti, iter) üzenet válasz is_v ege() v ege opt [ v ege ] <<create>> replObj(pos, v iz) <<destroy >> C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. feltétel v iz : Viz megszűnik 2021.05.03. - 13 -

14.

Hal::lep() /// Hal viselkedése void Hal::lep(const Koord& pos, Ocean& oc, int it){ if (iter >= it) return; iter = it; kor++; Koord ujPos = keres(pos, oc); if (oc.ervenyes(ujPos)) { oc.replObj(ujPos, this); Obj* o; if (kor > halSzapKor) o = new Hal(*this); else o = new Viz; oc.setObj(pos, o); } } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 14 -

15.

Hal::lep() szekvenciadiagramja sd lépés_hal atlanti : O cean Idő pos : Koord cella : H al v iz : V iz lep(pos, atlanti, iter) opt [ iter < it ] ujP os = keres() erv enyes(ujPos) erv opt [ erv ] replaceO bj(ujPos, cella) <<destroy>> alt [ kor > halS zapKor ] <<create>> hal : H al setO bj(hal) <<create>> v iz2 : V iz 10 : setO bj(viz2) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 15 -

16.

Cápali és Cápeti C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2011.04.26. - 16 2021.05.03. - 16 -

17.

Feladat • Egészítsük ki a korábbi modellünket: – Az állatvédők tudni akarják, hogy mekkora utat tesz meg élete során Cápeti, a cápa. – A tengerbiológusok tudni akarják, hogy hányszor szaporodik Cápeti. – Dokumentum film készül Cápeti útjáról. • Kérdések: – Tegyünk 3 jeladót Cápeti nyakába? – 1 jeladó jelezzen mindenkinek? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 17 -

18.

Observer terv. minta Observer -subjPtr Subject -obsPtr[] +attach() +detach() +notify() +update( ) ConcreteObs1 ConcreteObs2 ConcreteSubj +update( ) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. +update( ) 2021.05.03. - 18 -

19.

Subject osztály class Subject { set<Observer*> obs; // observerek pointere public: void attach(Observer* os); void detach(Observer* os); void notify(int reason); virtual ~Subject(); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 19 -

20.

Observer osztály class Observer { Subject *subj; // megfigyelt objektum public: Observer(Subject* subj); virtual void update(Subject* subj, int reason); virtual ~Observer(); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 20 -

21.

Subject tagfüggvényei /1 void Subject::attach(Observer *o) { obs.insert(o); } void Subject::detach(Observer *o) { obs.erase(obs.find(o)); } Subject::~Subject() { notify(0); // jelzi, hogy megszűnt } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 21 -

22.

Subject tagfüggvényei /2 // minden figyelőt értesít a változásról void Subject::notify(int reason) { for (std::set<Observer*>::iterator it = obs.begin(); it != obs.end(); it++ ) (*it)->update(this, reason); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 22 -

23.

Observer tagfüggvényei Observer::Observer(Subject *subj) :subj(subj){ subj->attach(this); } void Observer::update(Subject* subj, int reason) { if (reason == 0) this->subj = 0; // megszűnt: nem figyeli } Observer::~Observer() { if (subj != 0) // van még kit figyelni ? subj->detach(this); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 23 -

24.

Figyelt cápa class FigyeltCapa :public Capa, public Subject { Koord lastPos; public: Koord getpos() const { return lastPos; } void lep(Koord pos, Ocean& oc, int it); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 24 -

25.

Cápafigyelő //A példában minden ebben az osztályban van, de célszerűen több // figyelő kellene. class CapaFigyelo : public Observer { ..... public: CapaFigyelo(FigyeltCapa *fc); int getkor() const; // kor lekérdezése int getehes() const; // éhség lekérdezése int getszapor() const; // szaporulat lekérdezése void update(Subject *subj, int oka); void ut(std::ostream& os); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 25 -

26.

CapaFigyelo::update() void CapaFigyelo::update(Subject *subj, int oka) { if (oka != 0) { // Tudjuk, hogy figyelt cápára mutató poi, ezért konvertálunk FigyeltCapa *fc = dynamic_cast<FigyeltCapa*>(subj); // Biztonságból ellenőrizzük a down cast eredményét if (fc == 0) throw std::runtime_error("bad_cast: Figyelt"); kor = fc->getkor(); ehes = fc->getehes(); szapor = fc->getszapor(); utvonal.push_back(fc->getpos()); } // Alaposztály update: megszünteti a regisztrációt, ha kell Observer::update(subj, oka); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 26 -

27.

Figyelés indítása FigyeltCapa *capeti = new FigyeltCapa; CapaFigyelo mester(capeti); CapaFigyelo filmes(capeti); CapaFigyelo biologus(capeti); …. cout << "Capeti kora:" << mester.getkor() << endl; cout << "Capeti utodai:" << biologus.getszapor() << endl; cout << "Capeti utja:"; filmes.ut(cout); cout << endl; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 27 -

28.

Eredmény Capeti kora:52 Capeti utodai:46 Capeti utja: (2,5) (1,5) (0,5) (0,6) (0,6) (0,7) (0,7) (0,8) (0,8) (0,9) (0,9) (0,10) (0,10) (0,11) (0,11) (0,12) (0,12) (0,13) (0,13) (0,14) (0,14) (0,15) (0,15) (0,16) (0,16) (0,17) (0,17) (0,18) (0,18) (0,19) (0,19) (0,20) (0,20) (0,21) (0,21) (0,22) (0,22) (0,23) (0,23) (0,24) (0,24) (0,25) (0,25) (0,26) (0,26) (0,27) (0,27) (0,28) (0,28) (0,29) (0,29) (0,30) (0,30) (0,31) (0,31) (0,32) (0,32) (0,33) (0,33) (0,34) (0,34) (0,35) (0,35) (0,36) (0,36) (0,37) (0,37) (0,38) (0,38) (0,39) (0,39) (1,39) (1,39) (2,39) (2,39) (3,39) (3,39) (4,39) (4,39) (5,39) (5,39) (6,39) (6,39) (7,39) (7,39) (8,39) (8,39) (9,39) (9,39) (8,39) (8,38) (7,38) (6,38) (5,38) (5,38) (4,38)/ https://git.ik.bme.hu/Prog2/eloadas_peldak/ea_11 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. SharskAndFishes2 2021.05.03. - 28 -

29.

Nyolc királynő probléma • Helyezzünk el nyolc királynőt úgy egy sakktáblán, hogy azok ne üssék egymást! • Egy megoldást keresünk nem keressük az összes lehetséges elhelyezést. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 29 -

30.

Probálgatás • Egy oszlopban csak egy királynő lehet, ezért oszloponként próbálgatunk. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 30 -

31.

Visszalépés (back track) • A 24. lépésben visszalépünk, és levesszük a korábban már elhelyezett királynőt. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 31 -

32.

Visszalépés és újból próba • A 36. lépésben ismét vissza kell lépni. • A 60. lépés ismét kudarcba fullad. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 32 -

33.

Visszalépés és újból próba • Egy lehetséges megoldást a 876. lépésben kapunk. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 33 -

34.

Hogyan modellezhető ? • Okos tábla, buta királynő – A sakktábla ismeri a szabályokat és nyilvántartja a királynők helyzetét. – A királynő lényegében nem csinál semmit. • Okos királynő, buta tábla – A királynő ismeri a szabályokat és nyilvántartja a saját pozícióját. – A sakktábla nem tud semmit. • Okoskodó tábla, okos királynő C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 34 -

35.

Okos tábla metódusai: • • • • • Szabad – adott pozícióra lehet-e lépni Lefoglal – adott pozíciót lefoglalja Felszabadít – adott pozíciót felszabadítja Rajzol – kirajzolja a pillanatnyi állást Probal – elhelyezi a királynőket C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 35 -

36.

Metódus spec. - Szabad bool Szabad(int sor, int oszlop); – megvizsgálja, hogy az adott helyre lehet-e királynőt tenni. – bemenet: • sor – sor (1..8) • oszlop – oszlop (1..8) – kimenet: • true – a pozíció szabad • false – ütésben van a királynő C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 36 -

37.

Metódus spec. - Lefoglal void Lefoglal(int sor, int oszlop); – Lefoglalja az adott pozíciót. – bemenet: • sor – sor (1..8) • oszlop – oszlop (1..8) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 37 -

38.

Metódus spec. - Felszabadit void Felszabadit(int sor, int oszlop); – Felszabadítja az adott pozíciót. – bemenet: • sor – sor (1..8) • oszlop – oszlop (1..8) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 38 -

39.

Metódus spec. - Rajzol void Rajzol(int sor, int oszlop); – Kirajzolja a táblát. Az aktuális sor, oszlop pozícióba ? jelet tesz – bemenet: • sor – sor (1..8) • oszlop – oszlop (1..8) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 39 -

40.

Metódus spec. - Probal bool Probal(int oszlop); – A paraméterként kapott oszlopba és az azt követő oszlopokba megpróbálja elhelyezni a királynőket – bemenet: • oszlop sorszáma (1..8) – kimenet: • true - ha sikerült a 8. oszlopba is. • false - ha nem sikerült C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 40 -

41.

Implementáció - Probal bool Probal(int oszlop) { int sor = 1; bool siker = false; következő do { oszlopba if (Szabad(sor, oszlop)) { Lefoglal(sor, oszlop) if (oszlop < 8) siker = Probal(oszlop+1); else siker = true; if (!siker) Felszabadit(sor, oszlop); } sor++; nem sikerült, } while (!siker && sor <= 8); visszalép return(siker); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 41 -

42.

Adatszerkezet (mit kell tárolni?) • Adott sorban van-e királynő – 8 sor: vektor 1..8 indexszel • Adott átlóban van-e királynő – főátlóval párhuzamos átlók jellemzője, hogy a sor-oszlop = álladó (-7..7-ig 15 db átló) – mellékátlóval párhuzamos átlók jellemzője, hogy a sor+oszlop = álladó (2..16-ig 15 db átló) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 42 -

43.

Átlók tárolása sor - oszlop = állandó 1 2 3 4 5 6 7 8 sor + oszlop = állandó 12 3 4 5 6 7 8 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 43 -

44.

Működés megfigyelése • A minden próbálkozást számolunk: – kell egy számláló: probalkozas • Minden próbálkozást kirajzolunk: – * a már elhelyezett királynők helyére – ? a próba helyére – kell tárolni a táblát: tab változó C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 44 -

45.

Tabla osztály megvalósítása class Tabla { bool sor[8]; bool f_atlo[15]; bool m_atlo[15]; int tab[8]; int probalkozas; // sorok foglaltsága // főátlók (s-o) // mellékátlók (s+o) // kiíráshoz kell // kiíráshoz kell bool& Sor(int i) { return sor[i-1]; } bool& Fo(int s, int o) { return f_atlo[s-o+7]; } bool& Mellek(int s, int o) { return m_atlo[s+o-2]; } int& Tab(int s) { return tab[s-1]; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 45 -

46.

Tabla osztály megvalósítása /2 bool Szabad(int s, int o) { return Sor(s) && Fo(s, o) && Mellek(s, o); } void Lefoglal(int s, int o) { Sor(s) = Fo(s, o) = Mellek(s, o) = false; Tab(s) = o; } void Felszabadit(int s, int o) { Sor(s) = Fo(s, o) = Mellek(s, o) = true; Tab(s) = 0; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 46 -

47.

Tabla osztály megvalósítása /3 public: Tabla(); bool Probal(int oszlop); void Rajzol(int sor, int oszlop); }; Tabla::Tabla() { probalkozas = 0; for (int i = 0; i < 15; i++) { f_atlo[i] = m_atlo[i] = true; if (i < 8) { sor[i] = true; tab[i] = 0; } } } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 47 -

48.

Tabla osztály megvalósítása /4 bool Tabla::Probal(int oszlop) { int sor = 1; bool siker = false; do { Rajzol(sor, oszlop); if (Szabad(sor, oszlop)) { Lefoglal(sor, oszlop); if (oszlop < 8) siker = Probal(oszlop+1); else siker = true; if (!siker) Felszabadit(sor, oszlop); } sor++; } while (!siker && sor <= 8); return siker; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 48 -

49.

Implementáció - kiir void Tabla::Rajzol(int sor, int oszlop) { cout.width(3); cout << ++probalkozas << ".\n"; for (int i = 1; i <= 8; i++) { cout.width(5); cout << 9-i << '|'; for (int j = 1; j <= 8; j++) { if (i == sor && j == oszlop) cout << "?|"; else if (Tab(i) == j) cout << "*|"; else cout << " |"; } cout << endl; } cout << " A B C D E F G H\n\n"; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 49 -

50.

Főprogram int main() { Tabla t; if (t.Probal(1)) { t.Rajzol(8, 0); // végleges áll. kirajzolása cout << "Siker"; } else cout << "Baj van"; } https://git.ik.bme.hu/Prog2/eloadas_peldak/ea_12 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. kiralyno 2021.05.03. - 50 -

51.

Eredmények 60. 8|*| | | | | | | | 7| | | | |*| | | | 6| |*| | | | | | | 5| | | | | |*| | | 4| | |*| | | | | | 3| | | | | | |*| | 2| | | |*| | | | | 1| | | | | | | |?| A B C D E F G H C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 638. 8|*| | | | | | | | 7| | | | | | | | | 6| | | | | | | | | 5| | | | | | | | | 4| |?| | | | | | | 3| | | | | | | | | 2| | | | | | | | | 1| | | | | | | | | A B C D E F G H 2021.05.03. - 51 -

52.

Eredmények /2 876. 8|*| | | | | | | | 7| | | | | | |*| | 6| | | | |*| | | | 5| | | | | | | |*| 4| |*| | | | | | | 3| | | |*| | | | | 2| | | | | |*| | | 1| | |*| | | | | | A B C D E F G H C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 52 -

53.

Okos királynő Kiralyno *babu = NULL; for (int i = 1; i <= 8; i++) { babu = new Kiralyno(i, babu); babu->Helyezkedj(); } bool Kiralyno::Helyezkedj() { while (szomszed != NULL && szomszed->Utesben(sor, oszlop)) if (!Lep()) return false; return true; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021.05.03. - 53 -

54.

Okos királynő metódusai: • Utesben – Ellenőrzi, hogy az adott pozíció ütésben áll-e. • Lep – Előre lép az adott oszlopban, ha nem tud, akkor az oszlop elejére áll és a tőle balra levőt lépteti. • Helyezkedj – Jó helyet keres magának. • Kiír – kiírja a pozícióját. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 54 -

55.

Metódus spec. - Utesben bool Utesben(int sor, int oszlop); – megvizsgálja, hogy az adott pozíció ütésben áll-e a saját pozíciójával, ha nem, akkor azonos paraméterekkel meghívja a szomszéd Utesben() tagfüggvényét. – bemenet: • sor – sor (1..8) • oszlop – oszlop (1..8) – kimenet: • true – a pozíció ütésben áll • false – nincs ütési helyzet C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 55 -

56.

Metódus spec. - Lep void Lep(); – Előre lép az adott oszlopban, ha nem tud, akkor az oszlop elejére áll és meghívja a tőle balra levőt királynő Lep() tagfüggvényét. – bemenet: – kimenet: • true – tudott lépni • false – nem tudott lépni C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 56 -

57.

Metódus spec. - Helyezkedj void Helyezkedj(); – Megvizsgála a saját pozícióját, hogy megfelelőe. Ha ütésben áll, akkor meghívja Lep() tagfüggvényét. Ha tudott lépni, akkor ismét megvizsgálja a saját pozícióját. – bemenet: – kimenet: • true – tudott megfelelő helyet találni magának • false – nem tudott megfelelő helyet találni C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 57 -

58.

Metódus spec. - Kiir void Kiir(); – Kiírja a saját és a szomszédok pozícióját. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 58 -

59.

Kiralyno osztály megvalósítása class Kiralyno { int sor; // sor 1-8 int oszlop; // oszlop 1-8 Kiralyno *szomszed; // szomszéd pointere public: Kiralyno(int o, Kiralyno *sz) : szomszed(sz), oszlop(o) { sor = 1; } bool Utesben(int s, int o); bool Lep(); bool Helyezkedj(); void Kiir(); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 59 -

60.

Kiralyno osztály megvalósítása/2 bool Kiralyno::Utesben(int s, int o) { int d = oszlop - o; // oszlop differencia if (sor == s || sor + d == s || sor - d == s) return true; else if (szomszed != NULL) // ha van szomszéd return szomszed->Utesben(s, o); // akkor azzal is else return false; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 60 -

61.

Kiralyno osztály megvalósítása/3 bool Kiralyno::Lep() { if (sor < 8) { sor++; return true; // tudott lépni } if (szomszed != NULL) { // nem tud, van szomsz. if (!szomszed->Lep()) return false; if (!szomszed->Helyezkedj()) return false; } else { return false; } sor = 1; return true; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 61 -

62.

Kiralyno osztály megvalósítása/4 bool Kiralyno::Helyezkedj() { while (szomszed != NULL && szomszed->Utesben(sor, oszlop)) if (!Lep()) return false; return true; } void Kiralyno::Kiir() { if (szomszed != NULL) szomszed->Kiir(); cout << (char)(oszlop-1+'A') << 9-sor << endl; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 62 -

63.

Főprogram int main() { Kiralyno *babu = NULL; for (int i = 1; i <= 8; i++) { babu = new Kiralyno(i, babu); babu->Helyezkedj(); } babu->Kiir(); } https://git.ik.bme.hu/Prog2/eloadas_peldak/ea_12 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. kiralyno2 2021.05.03. - 63 -

64.

Megtalálja-e az egér a sajtot? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 64 -

65.

Egér algoritmusa • Minden cellából először jobbra, majd le, ezután balra és végül fel irányokba indul. • Minden cellában otthagyja a nyomát, azaz azt, hogy onnan merre indult legutoljára. • Csak olyan cellába lép be, ahol nincs "nyom". • Ha már nem tud hova lépni, visszalép. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 65 -

66.

Megtalálja-e az egér a sajtot? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 66 -

67.

Megtalálja-e az egér a sajtot? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 67 -

68.

Megtalálja-e az egér a sajtot? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 68 -

69.

Megtalálja-e az egér a sajtot? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 69 -

70.

Megtalálja-e az egér a sajtot? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 70 -

71.

Megtalálja-e az egér a sajtot? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 71 -

72.

Hogyan modellezhető ? • Résztvevők, kapcsolatok, tevékenységek – labirintus • • • • • cellákból épül fel a celláknak szomszédai vannak tárolja a rajta álló valamit és annak nyomát megkéri a rajta álló valamit, hogy lépjen kirajzolja az állást – egér • irány • néz • lép – fal • hasonlít az egérhez, de nem lép C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 72 -

73.

Statikus modell Labirint Cella Obj n, m, poi szomszéd, nyom, irány Lép, Print Set.., Get.. Néz,Lépj,Lép Az attribútumok megadása nem teljes, csak vázlatos! A teljes program ill. dokumentáció letölthető a tárgy honlapjáról C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. Eger Fal jel, erő jel, erő Lép Lép 2021.05.03. - 73 -

74.

Obj metódusai class Obj { protected: int ir; // ebbe az irányba tart most public: Obj() :ir(-1) {}; // kezdő irány Obj *Nez(int i, Cella &c, bool b = false); void Lepj(int i, Cella &c, bool b = false); virtual char Jele() = 0; // jel lekérdzése virtual int Ereje() = 0; // erő lekérdezése virtual void Lep(Cella &c); // léptet virtual void operator()(Obj*) {}; // ha "megették" }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 74 -

75.

Eger objektum class Eger :public Obj { const int ero; const char jel; public: Eger(char j = 'e', int e = 10) :ero(e), jel(j) {} char Jele() { return(jel); } // jele int Ereje() { return(ero); } // ereje void operator()(Obj *p) { // meghívódik, ha megették cout << "Jaj szegeny " << Jele(); cout << " megetvett a(z):"; cout << p->Jele() << " jelu\n"; } }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 75 -

76.

Cella objektum /1 class Cella { int x, y; // geometriai koordináták Cella *sz[4]; // szomszédok, ha NULL, akkor nincs Obj *p; // cella tartalma. URES, ha nincs Lista<Labnyom> ny; // lábnyomok listája public: enum irany { J, L, B, F }; // nehéz szépen elérni.. Cella() { SetPos(0, 0); } void SetPos(int i, int j); void SetSz(int n, Cella *cp) { sz[n] = cp; }// szomszéd Cella *GetSz(int n) { return(sz[n]); } ..... C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 76 -

77.

Cella objektum /2 ...... void SetObj(Obj *a) { p = a;} // objektum beírása Obj *GetObj() { return(p); } // objektum lekérdezése void SetNyom(int n); // lábnyom beírása int GetNyom(const Obj *a); // lábnyom lekérdezése void DelNyom() {ny.Torol(Labnyom(GetObj()));} } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 77 -

78.

Főprogram (részlet) Labirint lab(4,5); // 4 * 5 os labirintus Eger e1, e2; // 2 egér; jele: e lab.SetObj(2, 3, e1); // egerek elhelyezése lab.SetObj(1, 4, e2); try { char ch; lab.Print(); // kiírjuk a labirintust while (cin >> noskipws >> ch, ch != 'e') { lab.Lep(); lab.Print(); // léptetés } } catch (exception& e) { cout << e.what() << endl; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 78 -

79.

Labirintus léptetés • Végig kell járni a cellákat – meghívni az ott "lakó" objektum léptetését • Figyelni kell. hogy nehogy duplán léptessünk. (bejárási sorrend elé lépett) – Balról jobbra, és lefelé haladunk. Akkor van baj, ha jobbra lép vagy le. • Segédváltozókkal az objektumok pointereit ellenőrizzük. • Obj::Lep hibát dobhat, kezelni kell (ld. Labirint::Lep()) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 79 -

80.

Obj::lep(Cella& c) /1 if (c.GetNyom(this) < 0) // ha nem volt nyoma, indul c.SetNyom(F+1); // így nem tud visszalépni if (++ir <= F) { // ha van még bejáratlan irány if (Obj *p = Nez(ir, c)) { // ha van szomszéd if (Ereje() > p->Ereje()) { // ha Ő az erősebb (*p)(this); // meghívjuk a függv. operátorát Lepj(ir, c); // rálépünk (eltapossuk) ir = -1; // most léptünk be: kezdő irány } } } else { C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 80 -

81.

Obj::Lep() /2 // nincs már bejáratlan irány if ((ir = c.GetNyom(this)) > F) { // kezdő nem lép vissza. throw std::logic_error("Kezdo pozicioba jutott"); } else { // visszalépés if (Obj *p = Nez(ir, c, true)) { // lehet, h. van ott valaki if (Ereje() > p->Ereje()) { // Ő az erősebb (*p)(this); // meghívjuk a függv. operátorát Lepj(ir, c, true); // visszalépünk és eltapossuk ir ^= 2; // erre ment be (trükk: a szemben levő irányok csak a 2-es bitben különböznek) }}}} https://git.ik.bme.hu/Prog2/eloadas_peldak/ea_12 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. labirintus 2021.05.03. - 81 -

82.

Amőba • Szereplők: tábla, korongok, játékosok • Kis ismeri a szabályokat? – Tábla? – Korongok? • Választott megvalósítás: – – – – Tábla ismeri a korongok helyzetét, szomszédokat. A korongok le tudják kérdezni a szomszédokat. A korongok egy általánosított pozíciót és irányt ismernek. Meg tudják állapítani, ha nyert helyzet van. Ekkor színt váltanak. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 82 -

83.

Objektum hierachia Table belső osztálya Position beépíthető lenne a Disc osztályba, de a felelősségek így jobban elvállnak. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 83 -

84.

Table::Position • • • • • A tárolás és a pozíció kapcsolatát elfedi. A csak korongra tartozó információkat nyújtja. Tárolja az x,y koordinátát, de annak felhasználását a táblára bízza. Tábla a „barátja” így az eléri a privát tagfüggvényeket is. A korong számára a szomszédokat ill. adott irányú szomszédokat adja, amit a táblától kér el. • A szomszéd fogalmat így csak a tábla értelmezi. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 84 -

85.

Table::Position class Position { friend class Table; ///< Table osztály hozzáférhet a privát adatokhoz int x, y; ///< koordináták Table *tp; ///< Erre a táblára hivatkozik. int getx() const { return x; } ///< Közvetlenül is elérné, de... int gety() const { return y; } public: Position(int x, int y, Table* tp) :x(x), y(y), tp(tp) {} neighbors_type getNeighbors() { return tp->getNeighbors(x, y); } Disc* getNext(int dir) { return tp->getNext(x, y, dir); } }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 85 -

86.

Table::dirs // Az irányokat egy egész szám jelöli ki, ami nem más, // mint az irányok táblájának indexe. // Az irányok fogalom így tetszőlegesen bővíthető és csak a // tábla értelmezi struct dir_type { int dx, dy; } dirs[8] = { -1, -1 }, { -1, 0 }, { -1, 1 }, ... C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 86 -

87.

Szomszédok és irányok typedef std::map<int, Disc*> neighbors_type; class Table { std::vector<std::vector<Disc*> > t; static const int MaxDir = 8; struct dir_type { int dx, dy; } dirs[MaxDir]; ... bool Disc::checkAll() { Table::neighbors_type nb = pos.getNeighbors(); for(Table::neighbors_type::iterator it = nb.begin(); it != nb.end(); ++it) if ((it->second)->check(color, it->first)) { setColor(red); return true; } } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 87 -

88.

Sor ellenőrzése egyik irányban bool Disc::check(color_type col,int dir, int max){ if (col == color) { if (--max == 0) { setColor(red); // átváltjuk return true; } else { Disc *dp = pos.getNext(dir); if (dp && dp->check(col, dir, max)) { setColor(red); return true; } } } return false; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2021.05.03. - 88 -

89.

Amőba főprogram int main() { Table t; int x, y; t.setDisc(new Disc(t.newPosition(3,3), white)); t.list(); char c = 'X'; do { cout << c << " lepese: "; if (!(cin >> x >> y)) break; color_type col = c == 'O' ? white : black; if (t.probe(x,y)) { t.setDisc(new Disc(t.newPosition(x,y), color_type(col))); t.list(); c = c == 'X' ? 'O' : 'X'; } else { cout << "oda nem lephet!"; } cout << '\n'; } while (true); } https://git.ik.bme.hu/Prog2/eloadas_peldak/ea_12 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. amoba 2021.05.03. - 89 -

Utolsó frissítés: 2021-05-05 04.35