Grafikus felületek és a C++

Tipp: a diák között lépkedni a J és K billentyúkkel lehet. Szöveges kereséshez ctrl-F használható.

Letöltés

1.

Programozás alapjai II. Grafikus felületek és a C++ (Ismeretbővítő, fakultatív előadás) Szeberényi Imre, Somogyi Péter BME IIT <szebi@iit.bme.hu> M Ű E GY E T E M 1 7 82 C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 1-

2.

Minden sokat változott... C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 2-

3.

Grafikus megjelenítő se volt mindig • Annak ellenére, hogy a 60-as években már volt grafikus megjelenítő elterjedésükre még várni kellett. (egér: 1963) • A mai értelemben vett grafikus felhasználói felületek (GUI) a 80-as években alakultak ki. • X Window, MS Windows, Mac OS, ... C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 3-

4.

Hogyan működnek ? • Objektum szemlélet (widget, gadget) • Eseményvezérelt (objektumok eseményekkel kommunikálnak) • A felhasználói felület tervezése és a program logikája gyakran elválik (külön módosítható) • Első elterjedt grafikus rendszer a UNIX szabványos grafikus felülete az X Window rendszer, amit objektum szemléletű, de nem OO nyelven írták (C-ben) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 4-

5.

X window rendszer fogalmai • Kliens = a szolgáltatást igénybe vevő. • Egy adott berendezés (gép) egyszerre elláthat szerver funkciókat is, és kliens programokat is futtathat. • X szerver = az X display-t működtető, a kliensek számára grafikus szolgáltatást nyújtó program. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 5-

6.

X display = munkahely felépítése C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 6-

7.

X rendszer szoftver architektúrája C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 7-

8.

Eseményvezérelt alkalmazás • Inicializálás: Kapacsolódás a szerverhez, window-k létrehozása, szerver erőforrások lefoglalása és attribútumaik beállítása. • Eseményhurok: a programhoz érkező események feldolgozása. • Nem a program vezérli a felhasználót, hanem a felhasználó a programot C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 8-

9.

Kapcsolódás a szerverhez HOST:SERVER.SCR alakú azonosító stringgel történik, amit vagy explicit kap a megfelelő Xlib rutin, vagy az explicit megadás hiányában a DISPLAY környezeti változóból veszi. – HOST: A szervert futtató számítógép hálózati azonosítója (név vagy cím). – SERVER: Az adott hoston futó szerver azonosító száma (0. az első szerver). – SCR: A kívánt screen sorszáma (0. az első). • Például: C++ programozási nyelv bubuka.iit.bme.hu:0.0 © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 9-

10.

„Egyszerű”X program int main() { Display *display; Window wMain; XEvent event; if ((display = XOpenDisplay(NULL)) == NULL) { fprintf(stderr, ”Can't connect\n");exit(1); } wMain = XCreateSimpleWindow(display, DefaultRootWindow(display), 0, 0, width, height, borderWidth, border, bacgkground); további inicializálások, gc, eseménymaszk, ablakok ... XMapWindow(display, wMain); while(1) { XNextEvent(display, &event); ........ } események kezelése XCloseDisplay(display); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 10 -

11.

Események kezelése XSelectInput(display, wMain, ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask | StructureNotifyMask); események XMapWindow(display, wMain); while(1) { XEvent event; XNextEvent(display, &event); switch (event.type) { case ConfigureNotify: ... break; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. kiválasztása eseményhurok események felismerése 2020.04.13. - 11 -

12.

Események kezelése /2 case Expose: ... XDrawString(display, wMain, gc, ..... ... break; rajzolás case KeyPress: case ButtonPress: ... if (...) { XUnloadFont(display, font_info->fid); XFreeGC(display,gc); XCloseDisplay(display); exit(1); } erőforrások } felszabadítása } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 12 -

13.

Lehet egyszerűbben ? • Az X toolkit intrinsic, mint "OO motor" szolgáltatásaira épülő toolkit segítségével. – Athena, OpenLook, Motif, CDE, KDE ... • Objektum orientált (pl. C++) nyelvhez kapcsolódó könyvtárak / toolkitek alkalmazásával – Agar, CEGUI, CLX, dlib C++, FLTK, FOX, GLUI, GTK+, IUP, Juce Lgi, Qt, Quinta, Tk, TnFOX, Ultimate++, VCF, wxWidgets, YAAF, XForms, XVT, ... C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 13 -

14.

Toolkit • Objektum típusokat definiál, melyekkel megvalósíthatók a szokásos GUI elemek – label, button, radiobutton, checkbox, editbox, bulletinboard, scrollbar, stb. • Az objektumok közös őssel rendelkeznek (widget, v. gadget). • Származtatással újabb objektumok hozhatók létre. • Az objektumok kommunikálnak az alkalmazással és az X szerverrel. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 14 -

15.

Motif toolkit hierarchia (részlet) Core Composite Primitive WMshell Contraint Label WendorShell Managed PushButton TopLevelShell BulletinBoard C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 15 -

16.

Motif hello #include <stdio.h> #include <X11/Intrinsic.h> publikus header #include <Xm/Label.h> main(int argc, char *argv[]) { Widget topLevel, hello; topLevel = XtInitialize(argv[0], "Motifhello", NULL, 0, &argc, argv); new hello = XtCreateManagedWidget("hello", xmLabelWidgetClass,topLevel, NULL, 0); XtRealizeWidget(topLevel); XtMainLoop(); } C++ programozási nyelv osztály eseményhurok © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 16 -

17.

Komunikációs sémák Alkalmazás Set Get Callback Transzl. Widget Widget Widget Események Események Események X szerver C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 17 -

18.

MS Windows • Szintén a 80-as évek elején indult • Hasonló alapelvek: – eseményvezérlés – raszter orientált grafika – objektum orientált szemlélet • Fő különbségek: – az X nem része az OS-nek – az X hálózatorientált – az X szerver/kliens megközelítésű C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 18 -

19.

MS windows program szerkezete WinMain(......) { // inicializálások // ablak mint "objektum" regisztrálása // menü, kurzor, icon, méret, szín, eseménykezelő, ... RegisterClass(.....); // létrehozás InitInstance(.....) ; // üzenetek feldolgozása: while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 19 -

20.

MS windows eseménykezelés WndProc(...) { .... switch (message) { case WM_PAINT: hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); .... EndPaint(hWnd, &ps); break; case WM_DESTROY: PostQuitMessage(0); break; ..... } V. Studio: new project → visual c++ → win32 project C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 20 -

21.

new project → visual c++ → win32 proj • Skeleton alkalmazás keletkezik. • Fordítható, üres ablak, menüje is van. • GUI elemeit külön szöveges fájlban írjuk le (resouce file, *.rc) • Külön editorral, vagy szövegesen szerkeszthető. • Resource compiler lefordítás után (*.res) belegyúrja az exe-be, így együtt hurcolható. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 21 -

22.

RC file példa IDC_WIN32VS MENU BEGIN POPUP "&File" BEGIN MENUITEM "E&xit", IDM_EXIT MENUITEM "&Open", IDM_OPEN END POPUP "&Help" BEGIN MENUITEM "&About ...", IDM_ABOUT END END C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 22 -

23.

FOX toolkit • • • • • C++ alapú átgondolt (...) kis méretű platform független (X, MS, Mac) számos ma szokásos megoldás – perzisztencia, – úszó dobozok, – buborék tippek http://www.fox-toolkit.org/ C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 23 -

24.

FOX hello int main(int argc, char *argv[]){ FXApp application("Hello","FoxTest"); application.init(argc,argv); FXMainWindow *main=new FXMainWindow(&application, "Hello",NULL,NULL,DECOR_ALL); new FXButton(main,"&Hello Fox!", NULL, &application, FXApp::ID_QUIT); application.create(); main->show(PLACEMENT_SCREEN); üzenet szerver oldalon return application.run(); } eseményhurok C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 24 -

25.

FOX eseménykezelés • Események kezelését makrókkal felépített táblák segítik. -> callBack függvények FXDEFMAP(myWindow) myWindowMap[]={ FXMAPFUNC(SEL_COMMAND, myWindow::ID_QUIT, myWindow::cbFv), esemény • Függvények egységes üzenetformátumot kapnak: – long cbFv(FXObject* sender, FXSelector sel, void *ptr); C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 25 -

26.

JUCE toolkit • • • • • • • • C++ alapú, jobban kihasználja a C++ lehetőségeit átgondolt kis méretű platform független (X, MS, MAC, Android) makróktól mentes OpenGL integráció GPL + Commercial cross platform audio https://www.juce.com/ C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 26 -

27.

Objektum hierarchia példa MouseListener MessageListener Component TopLevelWindow ResizableWindow DocumentWindow C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 27 -

28.

JUCE hello class JUCEHelloApplication :public JUCEApplication { HelloWorldWindow* helloWorldWindow; public: void initialise (const String& commandLine) { helloWorldWindow = new HelloWorldWindow(); } void shutdown() { delete helloWorldWindow; } megvalósítandó metódusok }; START_JUCE_APPLICATION (JUCEHellodApplication) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 28 -

29.

JUCE hello /2 class HelloWorldContentComponent :public Component { public: void paint (Graphics& g) { // paint üzenet g.fillAll (Colours::white); g.setColour (Colours::black); interfész g.setFont (20.0f, Font::bold); jelleg g.drawText (T("Hello World!"), 0, 0, getWidth(), getHeight(), Justification::centred, false); } }; class HelloWorldWindow :public DocumentWindow { public: HelloWorldWindow() :DocumentWindow ( T("Hello World"), Colours::yellow, DocumentWindow::allButtons, true ) { setContentComponent ( new HelloWorldContentComponent()); setVisible (true); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 29 -

30.

FLTK toolkit • C++ alapú, kihasználja a C++ lehetőségeit • kis méretű • FLUID (Fast Light User-Interface Designer) • platform független (X, MS, MAC) • makróktól mentes • OpenGL integráció, GLUT kompatibilis • GNU • uCFLTK mikrokontrollerekhez http://www.fltk.org C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 30 -

31.

FLTK hello class Hello :public Fl_Window { static void quit(Fl_Widget*,void*) {// privát m. exit(0); } public: Hello(int w, int h, const char *n=0) :Fl_Window(w, h, n) { Fl_Button *bt = new Fl_Button(10, 10, 100, 25, "Exit"); bt->callback(quit); // cb. fv. összerendelés callback(quit); show(); // megjelenítés } }; int main() { Hello hel(400, 200, "Hello"); return Fl::run(); // eseménykezelés indul } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 31 -

32.

SDL_bboard demo C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 32 -

33.

callBack mechanizmus Drót GombCallback Gomb végpontok callBack() cb.obj.ref. Virtuális fv. Kapcsoló callBack() Könnyű ilyenné konvertálni Funkciójában ebből származik Megvalósítás C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 33 -

34.

Kapcsoló megvalósítása class GombCallback { // callback funkcióhoz public: virtual void callBack() = 0; // virtuális cb. függvény }; class Gomb { // felhasználói felület objektuma GombCallback &cb; // objektum referencia public: Gomb (GombCallback &t) :cb(t) {}// referencia inic. void Nyom() { cb.callBack(); } // megnyomták .... }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 34 -

35.

Kapcsoló megvalósítása/2 class Kapcsolo :public Drot, public GombCallback { int be; // állapot public: void ki(); void be(); void callBack() { if (be) ki(); else be(); } // callback }; ... Kapcsolo k1; Gomb g1(k1); // kapcsoló és a callBack fv. összerendelése C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 35 -

36.

signal/slot mechanizmus • Az örökléssel megvalósított callback mechanizmus nagyon szoros csatolást jelent a két objektum között, ráadásul nem típusbiztos. • signal/slot lényegesen lazább csatolást jelent. signal slot C++ programozási nyelv Boost: struct Hello { void operator()() { ..... } }; boost::signal<void ()> sig; Hello hello; sig.connect(hello); sig(); © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 36 -

37.

signal/slot mechanizmus/2 • Ez a mechanizmus világosabban lehetővé teszi a callback függvények összerendelését. • Kevésbé szoros csatolás ad, ugyanakkor paraméterezhető és típusos. • Megvalósítás: boost::signal<float (int, int)> sig; cout << sig(1, 2); – template-tel (boost, sigslot) – preprocesszorral (Qt) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 37 -

38.

Példa: sigslot lib struct Gomb { signal0<> kapcsol; …kapcsol(); }; struct Kapcsolo : public has_slots<> { void be(); }; A kapcsol fv. hívás operátorát összeköti Gomb g1; Kapcsolo k1; g1.Kapcsolo.connect(&k1, &kapcsolo::be); C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 38 -

39.

Példa: Qt struct Gomb : public QObject{ Q_OBJECT moc kulcsszó signals: (preproceszsor) void kapcsol(); }; struct Kapcsolo : public QObject{ Q_OBJECT public slots: void be(); }; // moc (Meta-object compiler) C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 39 -

40.

Qt toolkit • • • • • • • • C++ alapú kiegészítő utasítások → előfeldolgozó platform független (X, MS, MAC) OpenGL integráció, GLUT kompatibilis 2008: Nokia 2009-től LGPL, QPL, és üzleti licenc 2012: Digia, 2014-től Qt Company számos további nyelv: – Phyton, C#, Ruby, Ada, Perl, PHP, Haskell • Migrációs lehetőségek (MFC, Motif) http://qt-project.org, http://qt.digia.com/ C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 40 -

41.

Qt hello #include <QApplication> #include <QPushButton> int main(int argc, char *argv[]) { QApplication app(argc, argv); QPushButton hello("Hello world!"); connect(&hello, SIGNAL(clicked()),&app, SLOT(quit())); hello.resize(100, 30); hello.show(); return app.exec(); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 41 -

42.

Qt platformok Android Blackberry iOS Linux/X11 Mac OS X Simbian Windows Windows CE Rasberry Pi C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 42 -

43.

Wt toolkit • Egy érdekes példa a Wt (Web Toolkit) • Segítségével teljesen C++-ban írhatunk meg egy web alkalmazást, ami minden szokásos dolgot tartalmazhat pl. sessionkezelést is. • Nem kell ismerni egyéb technológiát mint pl: HTML, CSS, Java, php, stb. http://www.webtoolkit.eu C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 43 -

44.

Wt hello WApplication *createAppl(const WEnvironment& env){ WApplication *appl = new WApplication(env); appl->setTitle("Hello world!"); appl->root()->addWidget( new WText(L"<h1>Hello, World!</h1>")); WPushButton *Button = new WPushButton(L"Quit", appl->root()); Button->clicked.connect(SLOT(appl, WApplication::quit)); return appl; } int main(int argc, char **argv){ return WRun(argc, argv, &createApplication); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 44 -

45.

11. heti labor példa • Ládákat modellezünk. Minden ládának van felirata, teherbírása és tömege. • A ládákból ládaoszlopokat építünk. A teherbírás túllépésekor a láda összetörik. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 45 -

46.

Lada.h class Lada { std::string cimke_; ///< Láda felirata int tomeg_; ///< Láda tömege int terhelheto_; ///< Láda max. terhelhetősége public: Lada(std::string cimke, int tomeg=10, int m=100) :cimke_(cimke), tomeg_(tomeg), terhelheto_(m) {} // Visszaadja a láda tömege. int tomeg() const { return tomeg_ ;} // Láda maximális terhelhetősége int terhelheto() const { return terhelheto_; } // Szöveges cimke. std::string cimke() const { return cimke_; } }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 46 -

47.

LadaOszlop.h class LadaOszlop { std::deque<Lada> oszlop; ///< ládak (első felül) public: bool elbir(int t, size_t i) const ; // Uj ládát helyez az oszlop tetejére. void rarak(Lada l); // Ládák száma az oszlopban. size_t magassag() const; // A ládák eléresere indexeléssel Lada& operator[](size_t i); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 47 -

48.

LadaOszlop.cpp bool LadaOszlop::elbir(int t, size_t i) const { for (size_t j = 0; j < i; j++) t += oszlop[j].tomeg(); return oszlop[i].terhelheto()>=t; } void LadaOszlop::rarak(Lada l) { for (int i=oszlop.size()-1; i>=0; i--) if (!elbir(l.tomeg(),i)) oszlop.erase(oszlop.begin()+i);//random iter oszlop.push_front(l); } Lada& LadaOszlop::operator[](size_t i) { return oszlop[i]; } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 48 -

49.

LadaWidget.h #include <Wt/WContainerWidget> #include <Wt/WTable> #include "ladak.h" /// Az oszlopot reprezentáló webes kezelőelem class LadaWidget :public Wt::WTable,public LadaOszlop{ public: LadaWidget(Wt::WContainerWidget* parent = 0); /// Uj lada hozzaadasa. hozzaad(Lada l); // Megjeleniti a ladakat. // @param t – felső láda tömege void rajzol(int t); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 49 -

50.

Megjelenítés, hogyan? C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 50 -

51.

LadaWidget.cpp #include #include #include #include #include <Wt/WContainerWidget> <Wt/WLabel> <Wt/WTable> <Wt/WImage> "ladawidget.h" using namespace Wt; LadaWidget::LadaWidget(WContainerWidget* parent) : WTable(parent) {} void LadaWidget::hozzaad(Lada l) { rarak(l); rajzol(l.tomeg()); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 51 -

52.

LadaWidget.cpp void LadaWidget::rajzol(int t) { WTable::clear(); // toroljuk a megj. ladakat for (size_t i = 0; i < magassag(); i++) { WLabel *l = new WLabel((*this)[i].cimke(), elementAt(i,0)); WImage *kep; if (elbir(t,i)) kep = new WImage("img/chest.png"); else kep = new WImage("img/chest-red.png"); l->setImage(kep); } } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 52 -

53.

LadaApplication.h class LadaApplication : public WApplication { int db; ///< Ládak egyedi cimkézésehez LadaWidget *ladak; ///< A ládák táblázata WLineEdit *tomegLine; ///< Tömeg beviteli mező // Új láda hozzáadása void hozzaad() { int tomeg = lineToint(tomegLine); int max = 10; // most fix std::ostringstream ss; ss << ++db << ". lada (" << tomeg << ";" << max << ")"; ladak->hozzaad(*new Lada(ss.str(), tomeg, max)); } public: LadaApplication(const WEnvironment& env); }; C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 53 -

54.

LadaApplication 0,0 class LadaApplication : public WApplication {... }; 0,1 LadaApplication::LadaApplication(...) { WTable* layout = new WTable(); root()->addWidget(layout); WTable* panel = new WTable(layout->elementAt(0,0)); ladak = new LadaWidget(layout->elementAt(0,1)); layout->elementAt(0,1)->setPadding(5); WLabel* label = new WLabel(WString::tr("TOMEG"), panel->elementAt(0,0)); tomegLine = new WLineEdit("3", panel->elementAt(0,0)); tomegLine->setValidator(new WIntValidator(0, 200)); label->setBuddy(tomegLine); // a felirat melle WPushButton* button=new WPushButton(WString::tr("AD"), panel->elementAt(2,0)); C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 54 -

55.

LadaWidget // esemenykezelo fuggvenyek bekotese button->clicked().connect(this, &LadaApplication::hozzaad); tomegLine->keyWentUp().connect(this, &LadaApplication::tomegValtozott); } WApplication *createApplication(const WEnvironment& env) { return new LadaApplication(env); } int main(int argc, char **argv) { return WRun(argc, argv, &createApplication); } C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 55 -

56.

Felhasználói input Egysoros editbox tomegLine = new WLineEdit("3", panel->elementAt(0,0)); Nyomógomb esemény bekötése: button->clicked().connect(this, &LadaApplication::hozzaad); Billentyű felengedése az editboxban: tomegLine->keyWentUp().connect(this, &LadaApplication::tomegValtozott); C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 56 -

57.

Megjelenítés Beviteli mezők Nyomógomb Diagram Választási lehetőség Gyenge ládák színezése C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 57 -

58.

Fő grafikus elemek helye Táblázatokkal helyezzük el a widgeteket. A ládaoszlop belül egy újabb táblázat. 0,0 C++ programozási nyelv 0,1 © BME-IIT Sz.I. 0,2 2020.04.13. - 58 -

59.

Internationalization & Localization • i18n = internatilozation • l10n = localization (kulturális beágyazás) Különböző jelek, formátumok • dátum, idő, • pénznem, jelek, mértékegységek Különböző nyelveken C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 59 -

60.

i18n és l10n támogatása • • • • • • • • GNU gettext Wt::WMessageResourceBundle OASIS XLIFF POSIX catalogs Qt ts/tm Java properties Windows resources … C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 60 -

61.

WMessageResourceBundle • A Wstring::tr metódusa egy belső azonosító alapján a nyelvi környetenek megfeleő xml formátumú fájlból olvassa ki szöveget. pl: WPushButton(WString::tr("HOZZAAD"),... <messages> app.xml <message id='TOMEG'>Tömeg:</message> <message id='HOZZAAD'>Hozzáad</message> </messages> <messages> app_en.xml <message id='TOMEG'>Mass:</message> <message id='HOZZAAD'>Add</message> </messages> C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 61 -

62.

Fejlesztés támogatása • • • • Sok állomány → egy alkalmazás Hogyan és melyiket kell lefordítani? Melyik változat az legutolsó? IDE (integrált fejlesztő eszköz) – fordítást belső eszközzel támogatja (nyelvet ismeri) – verziókövetést külső eszközzel • Önálló univerzális eszközök – nem csak az adott nyelvhez C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 62 -

63.

make • Egy szöveges leírás (Makefile), és az állományok módosítási ideje alapján végrehajtja cél (program, dokumntáció stb.) előálításához szükséges parancsokat. • Makefile: – makró definíciók, – függőségi információk (szabályok és implicit szabályok) – végrehajtható parancsok – megjegyzések C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 63 -

64.

Makefile szerkezete Makródefiníció: makró_név = string Szabályok: cél1 [cél2] :[:] [feltétel1...] [;parancsok] [#...] [<TAB>parancsok][#...] C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 64 -

65.

make példa prog: cél x.o: y.o: z.o: feltételek x.o y.o z.o cc x.o y.o z.o -o prog x.c x.h cc -c x.c y.c x.h cc -c y.c z.c cc -c z.c parancs !!!!!! A parancsok előtt <TAB> van !!!!! C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 65 -

66.

make példa/2 OBJECTS = x.o y.o z.o HEADS = x.h prog: $(OBJECTS) $(CC) $(OBJECTS) -o prog $(OBJETS): $(HEADS) .c.o: $(CC) -c $< implicit szabály miatt a .o-k egyértelműen előállíthatók. C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 66 -

67.

make változatok Számos változata és kiegészítése van: • make (eredeti) • BSD make • GNU make • nmake (Microsoft) • CMake – cross platform make C++ programozási nyelv © BME-IIT Sz.I. 2020.04.13. - 67 -

Utolsó frissítés: 2020-04-03 23.22