Gyakorló feladatok (8. hét)

Fontosabb kulcsszavak, fogalmak

 • Generikus adatszerkezetek
 • Sablonparaméterek
 • Generikus algoritmusok

Feladatok megoldásokkal

 1. Az előadáson bemutatott, fix méretű generikus tömb mintájára hozzunk létre egy fix méretű generikus Stack osztályt!
  • Az osztálynak a következő metódusai (tagfüggvényei) legyenek:
   • size()- megadja a veremben levő adatok számát,
   • empty() - igaz értékkel tér vissza, ha a verem üres
   • void push(int) - betesz a verembe egy adatot
   • void pop() - eldobja a verem legfelső elemét (ha van),
   • top() - visszaadja a verem legfelső elemének referenciáját,
  • Példa a Stack használatára:

  using std::cout;
  using std::endl;
  
  Stack<int, 20> st;           // max 20 int elemeket tartalmazó stack
  try {
   st.push(12);             // beteszünk 12-t
   st.push(8);             // beteszünk 8-at
   if (st.empty()) std::cout << "ures"; // nem ír ki semmit
   cout << st.top() << endl;      // kiír: 8
   st.pop();              // eldobja a felső elemet
   cout << st.top() << endl;      // kiír: 12
   st.pop();
   st.pop();              // kivételt generál 
  } catch (const char *p) {
   cout << "Hiba:" << p << endl;
  } 
  
 2. Először oldjuk meg a feladatot úgy, hogy az adatokat egy fix méretű int tömbben (int data[20]) tároljuk!
 3. Jók-e az implicit függvények (copy, op=, ~)!
 4. Alakítsuk át sablonná! A méretet sablonparaméterként vegye át!
 5. Készítsünk generikus algoritmust, ami megfordítja az elemek sorrendjét egy Stack-ben! Példa az algoritmus használatára: Olvassunk be maximum 100 valós számot egy verembe, fordítsuk meg sz elemek sorrendjét, és írjuk ki a verem tartalmát!
  using std::cout;
  using std::endl;
  
  Stack<double, 100> st2;
  double d;
  cout << "Kerek max 100 valos szamot:\n";
  while (st2.size() < 100 && std::cin >> d)
  st2.push(d);
  stackFordit(st2);
  while(!st2.empty()) {
   std::cout << st2.top() << std::endl;
   st2.pop();
  }
  

 6. Készítsünk generikus kiír függvényt, ami kiírja stack elemeit a paraméterként kapott stream-re! Az egyes elemek közé szeparátorként tegyen ',' -t, a legutolsó elem után pedig soremelést! A kiírás ne törölje az eredeti stack-et! (Ez könnynen biztosítható, ha értékparaméterként adjuk át!) A használatára egy példa:
    Stack<int, 10> s1;
    s1.push(1), s1.push(2), s1.push(3);
    stackKiir(std::cout, s1);      // a kiírás ne törölje a stack-et !
    stackKiir(std::cerr, s1);
  

 7. Csiszoljuk a kiír függvényt: az utolsó kiírás után ne tegyen szeparátort, és a szeparátor legyen paraméterként megadható!
 8. A fenti feladatok megoldását tartalmazó teljes program itt érhető el

  Ajánlom mindenki figyelmébe Izsó Tamás összefoglalóját: http://www.hit.bme.hu/~izso/sablon.pdf. A rafinált trükkökre nem fogunk ZH-n rámenni, de tudni kell sablonnal dolgozni! A legutolsó fejezetet (template paraméterek típusának eldöntése) kapcsán lesz laboron egy példa, de ezt csak felismerni kell. A legfontosabb a generikusság értelmének, hasznának megértetése.
Utolsó frissítés: 2018-03-30 10.51