Gyakorló feladatok (4. hét)

Fontosabb kulcsszavak, fogalmak

 • inicializáló lista
 • másoló konstruktor, értékadó operátor
 • destruktor
 • operátorok túlterhelése
 • implicit tagfüggvények és azok átdefiniálása
 • statikus adattagok és tagfüggvények

Javasolt gyakorló feladatok

 • Bevezető feladat: egyszerű osztály megvalósítása.
  Példa: Készítsen kör osztályt az alábbi műveletekkel:
  • inicializálható a sugár megadásával,
  • sugár lekérdezése/beállítása
  • kerület lekérdezése
  • terület lekérdezése, osztályon kívüli definícióval
  • kiírás ostream-re (pl. cout<<c)
  • + operátor, amelynek eredménye egy olyan kör, amelynek területe a két operandus területének összege.
 • A statikus tag alkalmazása.
  Példa: Asztalokat akarunk nyilvántartani és minden pillanatban szeretnénk tudni, hogy hány asztalunk van. A feladat megoldásában használjuk a korábban készített String osztályt, vagy használhatjuk az STL-ből (Standard Template Library).
 • Dinamikus adattagú osztály.
  Példa: Készítsen vektor osztályt, ami valósakat tárol dinamikusan. (Lásd az előadáson elhangzott KomplexTar.) Műveletek:
  • konstruktor az elemszám és elemek kezdőértéke megadásával (utóbbi elhagyható, ekkor 0 a kezdőérték)
  • másoló konstruktor
  • értékadó operátor
  • destruktor
  • indexelő ([]) operátor, túl-/alulindexelés elleni védelemmel

 • String rejtvény a 4. heti előadásról: Milyen függvények hívódnak meg, milyen sorrendben?
  class String {
   char *p;
   int size;
  public:
   String( );            // 1
   String(const char *);       // 2
   String(String&);         // 3
   ~String( );            // 4
   String operator+(String&);    // 5
   char& operator[](int);      // 6
   String& operator=(const String&); // 7  -- alternatív: értékparaméterrel
  };
  
  int main() {
   String s1("rejtvény");
   String s2;
   String s3=s2;
  
   char c = s3[3];
   s2 = s3;
   s2 = s3 + s2 + s1;
  }
  
  A C++ szabvány megengedi, hogy hatékony működés érdekében ne hívódjon másoló konstruktor olyan ideiglenes objektumok esetében, amelyeknek szerepe csupán egy másik objektum inicializálása. Emiatt a ténylegesen meghívott függvények eltérhetnek a várttól. Ezt a viselkedést GCC használata esetén a g++ -fno-elide-constructors kapcsolójával ki lehet kapcsolni.
 • Másik rejtvény: Mit ír ki a program a main() függvény egyes sorainak hatására?
  class A {
   int k;
  public:
   A(const int i = 0) :k(i){ cout << 'k'; }
   A(const A& a) { k = a.k; cout << 'c'; }
   void operator=(A& a) { k = a.k; f(a); cout << 'e'; }
   A& operator*(int i) { cout << i*100; return *this; }
   void f(A a) { k++; cout << 'f'; }
   ~A() { cout << 'd'; }
  };
   
  A& operator*( int i, A& a ) { cout << i; return a; }
   
  int main() {
    A a = A(1);  cout << '\n';  // ______
    a = a * 2; cout << '\n';    // ______
    a = 3 * a; cout << '\n';    // ______
  }                 // ______
  
Utolsó frissítés: 2018-03-01 20.22