Bevezető

Tipp: a diák között lépkedni a J és K billentyúkkel lehet. Szöveges kereséshez ctrl-F használható.

Letöltés

1.

Bevezető • A programozás alapjai 2 (VIIIAA03) • Két fontos 3. féléves tárgyhoz is alapozunk: – Szoftvertechnológia – Programozás alapjai 3. • OOP alapjai a C++ segítségével – nem a C++ nyelv a lényeg, hanem az objektum orientáltság • Előző félév C ismeretére építünk • minimális UNIX, + fejl. eszközök, hogy ismerjék, tudják használni (hftest) Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 1-

2.

Bevezető /2 • A félév során a tárgyra fordítandó idő 180 óra (45’)! Ebből a kontakt órák száma 56. • Önálló munka: 124 óra, azaz átlagosan heti 8.8x45’=6.6 óra önálló gyakorlás, készülés szükséges a tárgy elvégzéséhez. • Nem meglepő, ha a heti ellenőrző feladatok némelyike 2 óra önálló munkát is igényel. • Másolással, mások megoldásának beadásával nem az oktatókat csapják be, hanem saját magukat. Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 2-

3.

Gyakorlás, gyakorlás, ... A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: Kontakt óra Felkészülés előadásokra Felkészülés laborra Felkészülés zárthelyikre Felkészülés beszámoló dolgozatokra Házi feladat elkészítése Kijelölt írásos tananyag elsajátítása Vizsgafelkészülés Összesen Bevezető © BME-IIT Sz.I. 56 14 28 43 9 30 0 0 180 2021.02.08. - 3-

4.

Bevezető /3 • Minden laboron ellenőrizzük a felkészültséget: – Labor előtt beadandó ellenőrző feladatokkal. Határidő a laborfoglalkozást megelőző kedd reggel 6 óra. – Labor első perceiben ellenőrző dolgozatot íratunk, • A laborok nagy részében skeleton programokat kell kiegészíteni. Ezek a tanult anyagrészre fókuszálnak. • A heti előadásokhoz javasolt kiegészítő anyagok komplexebb példákat tartalmaznak. • Előadásra érdemes a diákat előre kinyomtatni, mert sokszor igen nagy az anyag és gyorsan haladunk. Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 4-

5.

Bevezető /4 • Tárgyhoz kapcsolódó hivatalos információk: – infocpp.iit.bme.hu – FONTOS: hivatalos e-mail beállítása a Neptunban – A laborok beosztásán a második hét végéig lehet változtatni a létszámkereteken belül ( csere) az érintett laborvezetők hozzájárulásával. • Irodalom: – Adatlapon megadottakból bármi. Javaslat: Szoftverfejlesztés C++ nyelven, SZAK, 2007 Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 5-

6.

Követelmények • A TAD: https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIIIAA03 • VIIIAA03: 2+0+2 félév végi jegy, 6 kredit – – – – A 6 kredit megszerzése összesen 180 óra (45’) befektetést igényel jelenlét (külön-külön 70%) 12 db e.f. (ellenőrző feladat) a labor előtt (1-1p) 12 db e.d. (ellenőrző dolgozat ≈ beugró) laboron (1-1p) laborfeladat • A fentiekből legalább 16 pontot (2/3-ot) kell elérni. – 3 db i.b. (írásos beszámoló ≈ kisZH) laboron (10-10p) • A két legjobbnak külön-külön is el kell érnie a 40%-ot (4p) – 2 db ö.é. (összegző értékelés ≈ nZH) külön időpontban • kettőnek együtt el kell érni 50%-ot. (40 pontot) – 1 db h.f. (házi feladat) 40 pont • elfogadása a jegy feltétele, extra pont szerezhető a határidők betartásával (6p) – jegy: a két legjobb i.b. (20p) + a két ö.é. (80p) + extra (6+7p) Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 6-

7.

Hiányzás, pótlás • Hiányázás max. 30% (max 4 hiányzás) • e.d. és i.b. (labor és kisZH) nem pótolható • HF vizsgaidőszakban nem pótolható – pótlási héten is csak akkor, ha volt előzménye • Házit minél előbb érdemes elkezdeni. • Házi egy része generikus, ami a 8. héten lesz, előadáson de érdemes úgy hozzáfogni, mintha nem lenne generikus. Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 7-

8.

Nulladik ZH-val kapható kedvezmény • A jelentkezés Jelentkezés - 0. ZH (jporta) feladat határidőre történő megoldásával. • A ZH időpontja: 02.18. 18:15-20:00 • Kedvezmény (nem kötelező elfogadni): – Labor és előadás jelenlét a teljes félévre. – kZH pontok: dolgozat eredménye alapján. pl. 76% → 7.6 → 8 pontot kap. • NZH és HF követelményét teljesíteni kell. Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 8-

9.

Extra pontok • Az extra pontok begyűjtése nem kötelező, de megszerzésük 1 jeggyel jobb osztályzatot eredményez. • HF részfeladatainak határidőre történő leadásával, 1+1+2+2= 6 extra pontot lehet szerezni, feltéve, ha a véghatáridő teljesül. • További 7 extra pontot lehet szerezni a hftest feladatok megoldásával https://infocpp.iit.bme.hu/hftest • Korábbi években az első pont a feladat lekérdezéséért járt, ez most megszűnt. Csak helyes megoldásért jár pont. Bevezető © BME-IIT Sz.I. 2021.02.08. - 9-

Utolsó frissítés: 2021-02-12 20.55